Стария Пловдив

гр. Пловдив


Информация

Старият Пловдив е уникално кътче, запазило старинния си дух в годините. В него се намират множество археологически обекти, музеи и галерии, старинни сгради, действащи храмове, уютни кафенета и ресторанти, учебни сгради, както и стари и по-нови жилищни сгради с китни дворове. Той е разположен върху три от шестте хълма на града – Небеттепе, Джамбазтепе и Таксимтепе. Наслагвани столетия наред културни пластове определят днешния облик на Стария град.

През 1956 г. Старият град е обявен за архитектурно-исторически резерват. Тук се издигат крепостни съоръжения от всички епохи. В южното подножие на седловината са оцелели през вековете монументални останки от крепостните стени на акропола заедно с южната порта. От вътрешната страна на стените след единадесет-годишни археологически проучвания е разкрит забележителен по размери античен театър, на който впоследствие е извършена сполучлива консервация и реставрация. Друга забележителна сграда е открита при западното подножие на Таксим тепе на площад “Джумаята”. Там може да се види реставриран сектор от античния стадион на Филипопол.

В Стария град може да се проследи развитието на възрожденската архитектура през 19-ти век.


Мнения и коментари


inlineScript()->appendScript('ajaxifyLinks();') ?>