Девическо училище


Информация

Паметник на културата от местно значение. Девическото (Радиното) училище е построено през 1851 година. То е едно от първите девически училища в България. Едно от помещенията пресъздава класна стая от времето на Възраждането. В друга стая е поместена постоянна изложба на Вера Вазова - племенница на народния поет, с графики на изгледи от стария Сопот. Може да се запознаете и с експозиция за развитието на Учебното дело в града. От името на Рада Госпожина - една от главните героини в „Под игото” идва и наименованието Радино училище. Ще можете да видите и Учителската стая на Рада. Незабравим момент от повествованието е главата "Радини вълнения", в която се проследява годишният изпит на възпитаничките на младата учителка.

* Обектът се намира на площад «Възраждане» в един комплекс с Метоха и църквата, на 5 мин. от Къща музей «Иван Вазов».

В Сопот могат да се видят  и още два обекта, свързани с историята на града и България, чието посещение е безплатно

 

ЦЕНИ ЗА ПОСЕЩЕНИЕ НА ВСЕКИ ОТДЕЛЕН ОБЕКТ :

         

          Ученици, студенти, пенсионери –                    - 1,00 лв.

          Възрастни                                                      - 2,00 лв.

          Семеен билет                                                 - 4,00 лв.

         

КОМПЛЕКСЕН БИЛЕТ ЗА ПОСЕЩЕНИЕ НА ЧЕТИРИ ОБЕКТА

         Ученици, студенти, пенсионери                   - 2,50 лв.

          Възрастни                                                  - 5,00 лв.

          Семеен билет                                             - 6,00 лв.

Цени на беседи:

Беседа в Къща музей „Иван Вазов” - кратка        - 5,00 лв.

                                                      -пространна -  7,00 лв.

Беседа в Радино училище                                 - 4,00 лв.

Беседа в Етнографски и занаятчийски център     - 4,00 лв.

Беседа в Дядова Стоянова воденица                 - 3,00 лв./за закупилите Комплексен билет – безплатна!/

Заб. Цените за беседи са за групи до 40-50 човека!


Мнения и коментари


inlineScript()->appendScript('ajaxifyLinks();') ?>