Община Сопот


Информация

Сопот, едно от старите български селища,  по-старо от Карлово и Калофер, е основано през ХІV в. Единственият писмен извор за неговата най-ранна история е Карловското вакъфнаме, чийто оригинален текст е изготвен в гр. Коня на арабски. През 1847 г. в Цариград е направен препис на документа и съответно заверен. Същият се съхранява в Градски исторически музей Карлово. Документът свидетелства, че в края на ХІV в. в съседство с голямото село Шахин или  Шушитче /с. Сушица/ съществува и с. Акче клиса  /Бяла черква/.

       Турското наименование Акче клиса или Акче клисе на Сопот е дала църквата  "Света Богородица" - бялата черква, която се виждала  отдалеч на възвишението "Трапето". Тя е построена още преди турските нашествия по българските земи. Опожарена и разрушена е през юли 1877 г. заедно с почти целия град. Върху нейните руини е вградена абсидата на олтара й.

        По течението на двете реки, е имало много чаркове и чаркови одаи - гайтанджийството става основния главен поминък  на възрожденския Сопот. Тук процъфтяват над 30 занаята: вълнарство, предачество, тъкачество / тъкат се вълна, коноп, лен, памук, козина, коприна /, килимарство, абаджийство, терзийство, кожухарство, тепавичарство, воденичарство, добив на розово масло, бояджийство, басмаджийство, стъкларство, папукчийство, бакърджийство и др. Заслужено Сопот е наричан "Кючюк Манчестер"- /"Малък Манчестър"/  и "Герджик Сопот" - /"Хубав Сопот"/.

       Сопот е богат със своите чешми, около 15, от които тече буйна изворна студена вода, а вадите им ромолят през целият град и създават неговото неповторимо романтично очарование. Не случайно името на града идва от старобългарската дума "сопох" / извор, водата на който е прекарана през дървена или метална тръба /.

              Във връзка с производството на розово масло в града е открита първата на Балканския полуостров "шишеджийница" или стъкларска фабрика.  Сопот е роден град на народния поет Иван Вазов, на изтъкнатата възрожденска учителка Неделя Петкова, на отец Кирил Слепов - един от видните дейци на Априлското въстание и съратник на Георги Бенковски, на народните будители и родолюбци Аверкий Петрович, отец Кирил Нектариев, Калист Л. Хамамджиев и цяла плеяда още. Тук са родени изтъкнатите генерали Георги Вазов и Владимир Вазов, световноизвестният народен лечител Иван Раев и др.

       Сопот се слави със своите училища през Възраждането-килийни взаимни и класни - едни от първите в поробената България.       През 1869 г. Апостолът Васил Левски основава в града таен революционен комитет.       Святи за всеки българин са местата в Сопот, свързани с Вазовия роман "Под игото" и историческото минало.

Съвременната община Сопот е възстановена през 2003 г. и се развива динамично, като културен, духовен, икономически и център на екстремните спортове, правейки мост между минало и настояще.


Мнения и коментари


inlineScript()->appendScript('ajaxifyLinks();') ?>