Художествена галерия Балчик


Информация

Художествената галерия в Балчик съществува още от 30-те год. на ХХ в., когато съвместява дейността си с Историческия музей, но след връщането на южна Добруджа на България през 1940 г. музеят и галерията са закрити, а експонатите са отнесени в Румъния.

Възстановена е пррез 60-те години. От 1987 г. те се помещава в бившата гимназия на града. Общата експозиционна площ на Художествената галерия е 800 кв.м.


Тук се съхраняват творби на  Владимир Димитров - Майстора, Борис Караджов /роден в Балчик/, Никола Танев, Бенчо Обрешков, Цанко Лавренов, Иван Ненов, Стоян Венев, Ненчо Балкански, Марио Жеков, Илия Петров, Преслав Кършовски, Христо Каварналиев, Петко Абаджиев, Вера Лукова, Найден Петков, Генко Генков, Светлин Русев, Димитър Киров, Владимир Гоев, Маргарита Денева, Емил Стойчев, Георги Баев Милко Божков и др.

Днес галерията е център на ежегодни прояви като: международните фестивали ”Процес-Пространство”, пленерите “Европейски хоризонти” и Пленер на карикатурата.

В момента фонда се състои от 1500 произведения на 447 български и чужди автори - 556 творби живопис, 579 графика, 118 акварел и плакат, 170 карикатура и 76 скулптури.


Мнения и коментари


inlineScript()->appendScript('ajaxifyLinks();') ?>