Музей на Възраждането


Информация

Музеят на Възраждането във Варна се помещава в реставрираната старинна сграда на първото българско училище в града, построена през 1861-1862 г. със средства на българското население от града и други български селища.

Експонатите в музея разказват за участието на варненци в Руско-турските войни от края на XVIII и първата половина на XIX век, както и за културното и духовно развитие на града.

Между експонатите, с които са илюстрирани отделните теми правят впечатление оригиналните ръкописи и старопечатни издания от XVIII и XIX в. – учебници, учебни помагала, богослужебни книги. Между тях са "Неделник" на Софроний Врачански от 1806 г., "Рибен буквар" на д-р Петър Берон от 1824 г. и др.

Има отделена зала, посветена на участието на варненци в хайдушкото движение, четническите прояви, Априлското въстание и Освобождението.


Мнения и коментари


inlineScript()->appendScript('ajaxifyLinks();') ?>