Археологически музей Варна


Информация

Създаването на музея и по-нататъшното му развитие е тясно свързано с името на двамата братя Херман и Карел Шкорпил, по народност чехи, които след Освобождението на България от османско робство пристигат в България. 

През 1901 г. е учредено Варненското археологическо дружество. Първостепенна задача на дружеството е и създаването на археологически музей. 
В резултат на активната събирателска и изследователска дейност на 11 юни 1906 г. в едно от помещенията на Девическата гимназия (сега Археологически музей) е тържествено открита експозицията на музея. За директор  е избран Карел Шкорпил, който остава негов ръководител до смъртта си през 1944 г. 

Във фондовете на Археологическия музей днес се съхраняват повече от 100 000 предмета. Най-значимите от тях (около една десета от цялата колекция на музея) са показани в постоянната експозиция. 

Намерените край Варна сечива и отцепи от Мезолита (среднокаменната епоха - X-VIII хил.пр.н.е.) са единствените, открити досега свидетелства за човешко присъствие по това време в съвременните български земи.  

Сред експонатите в музея най-важно място заема Варненският енеолитен некропол (4600-4200 г пр.н.е.). От времето на гръцката колонизация са съхранени и изложени архитектурни детайли (йонийски капители) от V в. пр.н.е. 

Тогава Одесос се превръща в един от важните центрове на производство на теракотови статуетки. Варненският археологически музей притежава най-голямата сбирка в България от подобни изображения. 

Единствен в света е и показаният комплект от раннохристиянски мощехранителници – алабастрова, сребърна и златна от IV – V в., намерени в църква от това време в м. Джанавара край Одесос. 


Мнения и коментари


inlineScript()->appendScript('ajaxifyLinks();') ?>