Паметник "Създатели на Българската държава"


Информация

„Създатели на българската държава“ е архитектурен комплекс посветен на 1300 години от създаването на българската държава. Монументът е разположен в най-високата част на Дунавската равнина - Шуменското плато - на 500 метра н.в. и се извисява над град Шумен.

Основната идея реализирана от творчески колектив с ръководител проф. Крум Дамянов, е създаване, утвърждаване и разцвет на Първа българска държава.

Експониран е за близко и далечно възприемане. За далечно възприемане са осемте тела от видим бетон, които във вид на спирала символизират постъпателният възход на българската държава и единствения изобразителен момент – лъвът, а непосредствената идея се осъществява посредством писмени знаци, фрагменти от надписи, както и силно въздействащото пано на мозайката.


Мнения и коментари


inlineScript()->appendScript('ajaxifyLinks();') ?>